Introductie

In Den Scherminckel is een stichting, bestaande uit verschillende amateur archeologen. Jaarlijks stellen zij wisseltentoonstellingen samen en organiseren zij lezingen, cursussen en excursies met betrekking tot opgravingsactiviteiten. De organisatie heeft als doel de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van Bergen op Zoom en omgeving te plaatsen, beschrijven, behouden en toegankelijk te maken voor een breed publiek. Zowel ten behoeve van genoegen en vermaak als voor studie en educatie. Daarnaast beheren zij toevertrouwde archeologische collecties en bevordert Stichting In Den Scherminckel hulpwetenschappen.

Ga naar de website van In Den Scherminckel

Historie en populariteit

Stichting In Den Scherminkel bestaat alweer ruim 40 jaar en is opgericht in 1971. Zij zorgt voor behoud van de geschiedenis en ontwikkeling van de stad Bergen op Zoom. Archeologische opgravingsactiviteiten worden gestimuleerd en ondersteund en door middel van open dagen, exposities en cursussen aan het publiek gepresenteerd. Iedereen die geïnteresseerd is in de oudheid van Bergen op Zoom en omgeving is welkom bij een activiteit of evenement, georganiseerd door In Den Scherminckel.

Locatie

In Den Scherminckel is gevestigd in de stad Bergen op Zoom, in de provincie Noord Brabant. Vanwege de gunstige ligging van de plekken waar de activiteiten en evenementen plaatsvinden, is de stichting goed bereikbaar met zowel het openbaar vervoer als met de eigen vervoer.

Programma / activiteiten

Stichting In Den Scherminckel houdt regelmatig tentoonstellingen. Dit doen zij veelal in samenwerking met de stadsarcheoloog. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan verschillende schoolprojecten en wordt er ieder kwartaal een nieuwsbrief uitgegeven met betrekking tot archeologische monumenten en waarnemingen die mogelijk aan de stadsgeschiedenis kunnen bijdragen.

De stichting organiseert regelmatig cursussen zoals archeologisch veldwerk en veldkartering, maar ook lezingen in samenwerking met andere culturele organisaties. Bovendien vindt er wekelijks een werkavond plaats voor belangstellenden. Daarnaast verleent de stichting assistentie aan de stadsarcheoloog en verleent In Den Scherminckel jaarlijks hun medewerking aan Jeugdmonumentendag en de Open Monumentendagen.

Stats & tags


Bergen op Zoom, Noord-Brabant, Nederland
Musea

Overige informatie

Geen openingstijden opgegeven

Reacties & ervaringen

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen geplaatst. Geef een beoordeling!

Schrijf een beoordeling