Introductie

De Middeleeuwen spreken bij velen van ons tot de verbeelding. Prinsen die prinsessen het hof maken, stoere ridders die gewapend met pijl en boog en lans en zwaard op hun paarden ten strijde trekken, minstrelen die zingend van dorp naar stad dansen, Robin Hood die steelt van de rijken en geeft aan de armen en natuurlijk de grote onneembare burchten en kastelen. Kasteel Duivenvoorde in het Zuid-Hollandse Voorschoten is een van die kastelen. Hier komt het verleden in het heden tot leven en wordt de romantiek van de Middeleeuwen ten volste herbeleefd.

Ga naar de website van Kasteel Duivenvoorde

Historie en populariteit

Kasteel Duivenvoorde is een van de oudste kastelen in Zuid-Holland. Al in 1226 wordt in een akte de eerste bekende eigenaar van het kasteel genoemd. Deze eigenaar is Philips van Wassenaer, telg uit een geslacht van ridders en hoogheemraadsheren. Bijzonder is dat kasteel Duivenvoorde in al die tijd nooit verkocht is geweest, maar dat het altijd door vererving van eigenaar is veranderd. Een van de meest tot de verbeelding sprekende eigenaren en bewoners van het kasteel was Arent van Duivenvoorde. Fel gekant tegen de katholieke kerk nam hij naar alle waarschijnlijkheid actief deel aan de Beeldenstorm. Zeker is dat hij een belangrijke rol heeft gespeeld als watergeus bij de inname van Den Briel. Zo belangrijk dat Willem van Oranje hem voordraagt als admiraal van de Zuiderzeevloot die het dan nog Spaanse Amsterdam moet gaan innemen. Uiteindelijk gaat het admiraalschap aan zijn neus voorbij.

Locatie

Kasteel Duivenvoorde ligt in de Duivenvoordecorridor. Deze groenstrook tussen de plaatsen Voorschoten, Leidschendam en Wassenaar maakt onderdeel uit van de ecologische hoofdstructuur, dat de basis vormt voor het Nederlandse natuurbeleid. Omdat dit natuurbeleid er vooral op gericht is natuurwaarden te stabiliseren is de Duivenvoordecorridor slechts beperkt toegankelijk voor recreatieve doeleinden.

Programma / activiteiten

Van april tot en met oktober is kasteel Duivenvoorde van dinsdag tot en met zaterdag te bezoeken tijdens de reguliere rondleidingen. Deze vinden twee keer per dag plaats om 14.00 uur en om 15.30 uur. Daarnaast worden er tal van speciale evenementen en exposities georganiseerd. Voor de meest actuele informatie hieromtrent kun je terecht op de website van het kasteel.

Stats & tags


Voorschoten, Zuid-Holland, Nederland
Cultuur, Kastelen

Overige informatie

Geen openingstijden opgegeven

Reacties & ervaringen

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen geplaatst. Geef een beoordeling!

Schrijf een beoordeling